ΜΕΝΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η επιχείρηση συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας (δ/νση ονοματοδοσίας χρήστη, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα, κ.ά) αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την αποφυγή επιθέσεων, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων, αλλά και την παροχή πληροφοριών σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε μέσω της φόρμας εγγραφής, παραγγελίας, αποστολής και άλλων του ηλεκτρονικού καταστήμτατος gialia.net.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση των παρεχόμενων παραγγελιώνπρος εσάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τηρώντας τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και συμβάσεις, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, email, κλπ), είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.